КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 18.04.2006р                                                                     № 187

                Про затвердження регламенту

         виконавчого комітету Комсомольської

         міської ради

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”, з метою надання якісних і доступних послуг громадянам міста у відповідності до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 виконавчий комітет Комсомольської міської ради вирішив:

         Затвердити регламент виконавчого комітету Комсомольської міської ради. (додається>>>>).

 

 

 

Міський голова                                                            О.П.Попов

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006