Структура промисловості

Місто Комсомольськ - це промислове місто. Саме промисловість визначає специфіку міста. Структурно промисловості складається з 7 галузей: гірничодобувної промисловості, хімічної, машинобудування, деревообробної, виробництва будівельних матеріалів, легкої і харчової промисловості. Структура галузей промисловості міста по обсягах виробництва представлена на діаграмах 1, 2, обсяги промислового виробництва по галузям - на діаграмах 3-5.

Діаграма 1.
Структура галузей промисловості в 1997 р.

Діаграма 2.
Структура галузей промисловості в 2000 р.

 

Як видно з представленої діаграми, найбільший сектор вструктурі промисловості займає гірничодобувна промисловість.

Гірничодобувна промисловість є визначальною галуззю промисловості, і цю галузь представляють: відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат", яке є містоутворюючим підприємством. Якщо у 1997 році питома вага галузі у загальному обзязі промислового виробництва у порівняних цінах складала 93,1%, у 1998 р. - 92,75%, у 1999 році - 94,98%, то вже у 2000 році - 97,02%. Необхідно відзначити, що ріст питомої ваги галузі відбувся на фоні поступового зростання обсягів виробництва, крім 1998 року, коли відбувся спад виробництва по місту у зв'язку зі спадом виробництва обкотишів на ВАТ "ПГЗК". Це було обумовлено впливом об'єктивних зовнішніх факторів, насамперед спадом обсягів споживання сталі на світовому ринку, а також світовою фінансово-економічною кризою.

Виручка від реалізації продукції гірничодобудної промисловості за 1999 рік склала 483 978,7 тис. грн., що становить 95,3% від загальної виручки в промисловості міста і 66,4% від загальної виручки від реалізації продукції по місту.

Діаграма 3.
Обсяги виробництва в гірничодобувній промисловості (тис. грн.)

Хімічна промисловість представлена в місті підприємствами "Кислород" та "Леомі-оригінал" (з 2000 року).

У 1997р. питома вага галузі складала 2,01% в загальному обсязі промислового виробництва у порівняних цінах, у 1998р. - 2,03% на фоні зниження обсягів виробництва на 11,4%. Це зниження пов'язано зі спадом виробництва промислової продукції на ВАТ "ПГЗК", який є основним замовником робіт на ВКО "Кислород". У 2000 році обсяги виробництва промислової продукції підприємства у порівняних цінах зросли на 23,3% і досягли 9498,3 тис. грн., хоча питома вага знизилась на 0,97% і склала 1,04%.

У 1999 році питома вага хімічної промисловості у загальному обсязі виручки від реалізації продукції складала 1,2% від загальної виручки по місту (у 1997 р. - 1,7%, у 1998 р. - 1,3%).

Діаграма 4.
Обсяги виробництва в хімічній промісловості (тис. грн.)

Машинобудування

У 1997р. галузь займала 2,24% у загальному обсязі промислового виробництва у порівняних цінах, у 1998 р. - 2,75%. Протягом 1999 - 2000 років спостерігається падіння виробництва у галузі та зниження питомої ваги галузі до 1,51% і 0,77% відповідно. У 1999 році падіння виробництва відбулося на всіх підприємствах цієї галузі:

 • ВАТ "Промсантехніка" - на 8,6%;
 • ОП-317/П-14 -на 24,5%;
 • КП "Укрчерметавтоматика" - на 69,7%;
 • КП "Кредо" - на 19,8%;
 • МП "Елемаш" - на 10,1%.

У 2000 р. подальше падіння виробництва відбулося на таких підприємствах:

 • ВАТ "Промсантехніка" - на 11,9%; 
 • ОП-317/П-14 - на 39,9%;
 • КП "Укрчерметавтоматика" - на 21,8%.

Як пояснює адміністрація підприємств, основними причинами падіння виробництва є: 

 • ВАТ "Промсантехніка" - відсутність ринку збуту продукції;
 • ОП-317/П-14 - зменьшення чисельності робітників;
 • КП "Укрчерметавтоматика", КП "Кредо", МП "Елемаш" - зменшення кількості укладених договорів на виконання робіт.

У 1999 році питома вага підприємств машинобудування у загальному обсязі за виручкою від реалізації продукції склала 0,96% (у 1997 р. - 1,4%, у 1998р.-1,7%).

Діаграма 5.
Обсяги виробництва машинобудування (тис. грн.)

Виробництво будівельних матеріалів представлене:

 • Державним підприємством "Редутський щебеневий завод";
 • Відкритим акціонерним товариством "Рижівський гранкар'єр";
 • Дочірнім підприємством "Завод силікатних виробів" ВАТ "ПГЗК".

У 1997р. питома вага галузі у загальному обсязі промислового виробництва у порівняних цінах складала 1,17%, у 1998 р. - 1,69%, у 1999 р. - 0,96%, у 2000р. - 0,70%.

У 1999 році зниження обсягів виробництва галузі відбулося за рахунок падіння виробництва на ДП "Редутський щебеневий завод" на 1,3% і ВАТ "Рижівський гранкар'єр" на 50,6% у порівнянні з 1998 роком через відсутність електроенергії та дизпалива внаслідок неплатоспроможності підприємства.

У 2000 році обсяги виробництва галузі у порівнянні з 1999 роком зросли на 43,2% на фоні зменшення питомої ваги галузі до 0,70%.

У 1999 році питома вага підприємств промисловості будівельних матеріалів складала 0,7% у загальному обсязі виручки від реалізації продукції по місту (у 1997 р. - 1,5%, у 1998 р. - 1,1%).

Харчова промисловість представлена ВАТ "Комсомольский хлібозавод".

Як видно з діаграми, у 1998 р. обсяги виробництва у порівняних цінах на підприємстві знизилися на 12,2% проти 1997р. у зв'язку з розвитком конкуренції на місцевому ринку хліба та хлібобулочних виробів.

У 1999р. обсяг виробництва збільшився на 10,4% проти 1998р., у 2000 році - на 56,1% проти 1999 р. на фоні зменшення питомої ваги галузі до 0,46% у загальному обсязі промислового виробництва.

У 1999 році питома вага харчової промисловості у загальному обсязі виручки від реалізації продукції по місту склала 0,37% від загальною виручки по місту (у 1997 р. - 0,99%, у 1998 р. - 0,47%).

Деревообробна промисловість. Дану галузь предстваляє дочірнє підприємство ВАТ "ПГЗК" "Комфорт"

На протязі 1997 - 2000 рр. спостерігається ріст обсягів виробництва з 32 тис. грн. до 124,1 тис. грн. Питома вага деревообробної промисловості у загальному обсязі виробництва продукції по місту складала у 1997 р. - 0,01%, у 1998 р. - 0,03%, у 1999 році - 0,02%, у 2000 р. - 0,01%.

Легка промисловість. Ще рік-два тому ця галузь була представлена лише виробичо-торгівельним трикотажним об'єднанням "Тіко". На сьогодні - це провідна галузь міста по кількості підприємств-виробників. Основу галузі складають цілий ряд малих підприємств, що мають безпосереднє відношення до колишнього ВТТО "Тіко". Крім цього, виріс ряд нових підприємств, таких як: "Легпромсервіс", "Коста", "Ліка",- які за обсягами виробництва та кількістю робочих місць навіть переважають старі підприємства. А взагалі, на сьогоднішній день в галузі працює понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності. Їх продукція відома як в Західній Європі, так і на теренах СНД.

Уважний спостерігач міг звернути увагу, що в діаграмі 2 відсутня легка промисловість. Це парадокс існуючої статистики, так як галузь представлена виключно малими підприємствами, то її якби не існує.
   
Чисельність робочих місць

У 1997 році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу підприємств промисловості становила 12,26 тис. чол., або 55,4% від загальної чисельності працівників всіх галузей економіки міста, у 2000 р. - 11,2 тис. чол, або 61,3% від їх загальної чисельності.

У структурі чисельності працівників галузей промисловості міста найбільшу питому вагу займає гірничодобувна промисловість: 1997р. - 81,5%, 2000р. ~ 89,6%.

У машинобудуванні у 1997р. було зайнято 469 чол. (3,8%), на кінець 2000 року - 417 чол. (3,7%), чисельність працівників зменшилася на 52 чол.

В промисловості будівельних матеріалів чисельність працівників поступово зменшувалася та у 2000 р. склала 282 чол., або 62,5% до рівня 1997 року.

В харчовій промисловості у 1997 році було зайнято 169 чол., а на кінець 2000 р. - 193 чол, ріст чисельності працівників в галузі склав 114,2%. 

Аналізуючи обсяги виробництва промислової продукції у діючих цінах по місту Комсомольську та по Полтавськії області видно, що найбільшу питому вагу в обсягах виробництва продукціЇЇ гірничодобувної промисловості Полтавської області займає промислова продукція підприємств міста Комсомольська: у 1997 р. - 97,7%, у 1998 р. - 98,2%, у 1999 р. - 98,6%.

Крім того в обсягах виробництва промислової продукції Полтавської області питома вага підприємств хімічної промисловості м. Комсомольська у 1999 році склала 5,3%, а підприємств промисловості будівельних матеріалів - 3,8% (у 1997 р. - 28,1% та 7,6% відповідно).

Таким чином, аналіз основних показників роботи галузей промисловості міста свідчить про стабілізацію виробництва у більшості з розглянутих галузей та перспективи їх розвитку, зокрема у гірничодобувній промисловості.

Діаграма 6.
Обсяги виробництва промислової продукції (порівняні ціни, тис. грн.)


Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006