Кредитний рейтинг міста

Облігації місцевих позик являють собою один з найпопулярніших інструментів фондового ринку, за рахунок яких забезпечуються надійні інвестиції в економіку. До цього висновку приходять все більше українських міст. Місцеві позики були випущені у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Черкасах, Запоріжжі та інших містах.

Звернуло свою увагу на можливість залучення коштів через здійснення запозичень до місцевого бюджету і місто Комсомольськ та прийняло рішення про випуск облігацій в першому півріччі 2006 року. Розмір емісії 8 млн. грн.

Облігації будуть продаватись за ринковими цінами. Залучені таким чином кошти планується вкласти у розвиток інфраструктури з акцентом на енергозбереження у комунальних підприємствах та бюджетній сфері. Погашатимуться облігації за рахунок доходів одержаних при реалізації проектів.

На днях місто Комсомольськ отримало кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою А_. Кредитний рейтинг – це висновок рейтингового агентства щодо здатності міської ради своєчасно і в повному обсязі здійснювати розрахунки за борговими зобов'язаннями. Рейтинг, що отримало місто Комсомольськ - найвищий, який отримували міста України, вдалося його отримати завдяки щорічному стабільному зростанню місцевого бюджету. Такий високий рейтинг в Україні було присвоєно тільки ще одному місту – м. Харкові.

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006