Розвиток малого та середнього бізнесу

Про стабільний розвиток підприємництва в місті свідчить відкриття нових об’єктів торгівлі та побуту.

В 2005 р. відкрито:

v    магазинів – 16;

v    відокремлених відділів  - 30;

v    дрібнороздрібна мережа – 6;

v    громадське харчування – 2;

v    аптеки ( аптечні кіоски) – 4;

v    об’єкти сфери послуг – 25.

         В 2005 році, як і в 2003-2004 році простежується тенденція збільшення кількості торгівельних об’єктів. В 2005 році більше відкривалось магазинів по продажу непродовольчих товарів. За останній час у м. Комсомольську намітилась тенденція відкриття фірмових магазини суб’єктами господарювання з інших міст, таких як: мережа ТОВ „Алло”, ЗАТ „Світ електроники”, а на ринку ПП Сороки  - магазини підприємців з

м. Кременчука та Полтави.

За 2005 рік загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств (за розрахунковими даними на основі вибіркового обстеження підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства) у фактичних цінах склав
52,8 млн. грн., що у порівняних цінах на 19,1% більше проти 2004 року.

У червні 2005 року з метою спрощення порядку надання дозвільних документів та погоджень у межах чинного законодавства суб’єктами господарювання – відкритий відділ дозвільних процедур та регуляторної політики, який працює за принципом «Єдиного вікна». Принципом діяльності відділу є об'єднання організаційних та технічних зусиль дозвільних органів з метою скорочення витрат часу та вартості процедур для суб'єктів підприємницької діяльності, що їх отримують, спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру, оптимізації документообігу.

 

Надходження від діяльності малого бізнесу (фізичних осіб) в загальній сумі податкових надходжень до міського бюджету (загальний фонд) складають:

 

За станом на 01.01.2003

За станом на 01.01.2004

За станом на 01.01.2005

За станом на 01.01.2006

2,8 %

3,7 %

4,3 %

4,6%

 

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006