Демографічні показники

 Основні демографічні показники

Показник

2006 р 3 м-ці

2005р 3 м- ці

2004р 3 м - ці

Область 2005р

Народжуваність

2,0

2,0

2,0

7,7

Природній

приріст

- 1,4

- 1,2

- 0,5

- 11,2

Індекс здоровя

23,1

23,6

30,6

28,3

Загальна смертність на 1 тисячу

3,4

3,2

2,5

18,9

Смертність в прац.віці на 1 тисячу

1,3

1,4

0,8

 

Материнська

смертність

0

0

0

 

Загальна дитяча смертність на 1 тисячу

0,2%о

0,1%о

0,1%о

 

Дитяча смертність

0

0

0

8,8

Перинатальна смертність

9,1%о

18.2%о

0

7,1

Мертвонародженість на 1 тисячу

9,1%о

18,2%о

0

4,7

Рання неонатальна смертність

0

0

0

2,4

Неонатальна смертність

0

0

0

4,5

Постнеонатальна

смертність

0

0

0

4,3

 

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006