Статут міста

         Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядуван­ня міста Комсомольська, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою міста Комсомольська, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самовря­дування міста Комсомольська, статус органів самоорганізації населення.

         Місцеве самоврядування в місті Комсомольську (надалі для мети цього Статуту використовується -міське самоврядування) - це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста (надалі для мети цього Статуту використовується - міська громада) самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб міського самоврядування вирішувати питання міського значення в межах Конституції і законів України.

         Міське самоврядування здійснюється міською громадою безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста.

 

Завантажити статут

 

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006