Головною метою діяльності Комітету по фізичній культурі та спорту Комсомольського міськвиконкому є розвиток фізичної культури і спорту в місті, підготовка спортсменів, використання фізичної культури і спорту, як засобу впливу на зміцнення здоров’я населення міста.

         Основні напрямки діяльності:

1. Спортивно–масова робота

2.Фізкультурно-оздоровча робота.

Головні питання, за якими працює Комітет:

Організація учбово-тренувального процесу в ДЮСШ міста.

Розвиток та вдосконалення  масової фізичної культури серед населення міста.

Координація діяльності державних і громадських організацій, направленої на розвиток масового  фізкультурно-спортивного руху.

Пропаганда здорового способу життя.

Впровадження разом з відділом освіти, спортивними товариствами єдиного  підходу до створення системи фізичного виховання дітей та молоді (від дитячого садка до закінчення школи), яка забезпечує зміцнення здоров’я, загартування молодого покоління.

Забезпечення умов для занять населення міста фізичною культурою і спортом( утримання, реконструкція, ремонт спортивних споруд, підпорядкованих Комітету) .

Організація  та проведення міських змагань, турнірів обласного і державного рівнів, участі спортсменів ДЮСШ в комплексних  спортивних заходах Полтавської області та України.

Основні цілі бюджетних Програм Комітету:

Створення умов для  занять  фізичною культурою та спортом  різних верств населення міста, особливо молоді, спрямування їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичної культури і спорту.

Забезпечення повноцінного учбово-тренувального процесу в ДЮСШ міста, створення якісних умов для підготовки спортсменів високої кваліфікації.

Збільшення чисельності представників різних верств населення, в тому числі дітей та підлітків, які регулярно займаються різними видами  фізкультурно-оздоровчої  та спортивної роботи, що має забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків та молоді, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, підвищити рівень соціальної стабільності в Комсомольську.

Стратегія, за якою досягається реалізація бюджетних Програм за умови  обмежених ресурсів:

При умові обмеженості бюджетних ресурсів стратегія визначається за напрямками:

створення приватних спортивних клубів( залучення населення до активних занять фізичною культурою, надання  різних видів фізкультурно-оздоровчих послуг);

організація роботи госпрозрахункових груп оздоровчої направленості при ДЮСШ міста;

залучення спонсорських коштів для проведення ремонту та реконструкції спортивних споруд, придбання спортивної форми та інвентарю, фінансування участі спортсменів ДЮСШ в змаганнях, організація і проведення турнірів з різних видів спорту міського, обласного та державного рівнів;

організація учбово-спортивної роботи з деяких видів спорту при громадських об’єднаннях,  які мають  ліцензію на право проведення спортивної і фізкультурної діяльності.

 

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006