КОМСОМОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок четверта сесія міської ради четвертого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від  03.11. 2005 року

Про затвердження «Програми розвитку

молодіжної політики в м. Комсомольську

на період до 2010 року»

Відповідно до Законів України «Про Загальнодержавну програму підтримки молоді на 2004-2008 роки», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної громади, Резолюції Міжнародних молодіжних муніципальних слухань (22-25 червня 2005 року), молодіжних муніципальних громадських слухань м. Комсомольська (5 жовтня 2005 року), з метою залучення молоді до процесу прийняття рішень на місцевому рівні, підтримки ініціатив молодіжних громадських об’єднань та їх консолідації з громадою, створення умов для соціальної інтеграції молоді в діяльність громади, забезпечення на практиці реалізації права молоді брати участь у прийнятті рішень, Комсомольська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.         Інформацію про виконання «Програми молодіжної політики в м. Комсомольську на період до 2006 року» взяти до відома (додається).

2.         Затвердити «Програму розвитку молодіжної політики в м. Комсомольську на період до 2010 року» (додаток № 1).

3.         Затвердити проект «Міжнародні молодіжні муніципальні слухання – 2006» (додаток № 2)

4.         Затвердити надані молодіжними об’єднаннями проекти, спрямовані на реалізацію стратегічних напрямків «Програми молодіжної політики в м. Комсомольську на період до 2006 року» (додаток № 3).

5.         Затвердити склад Молодіжного депутатського клубу (додаток № 4).

6.         Відділу у справах сім’ї та молоді при складанні кошторису на 2006 рік врахувати пропозиції щодо фінансування молодіжних проектів та розробити бюджетні програми за програмно-цільовим методом.

7.         Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань культури, спорту, сім’ї та молоді.

 

                   Міський голова                                          О.П.  Попов

 

 

 

 

Завантажити додатки>>>

 

Created by WEB-DSL Вся iнформацiя належить Комсомольському МiськВиконкому.   2004-2006